top of page
ימין.png
ימין.png

תקנון הסטודיו
 

ימין.png

מבוא

ברוכה הבאה לפילאטיס בוטיק!

צוות הסטודיו מברך אותך על החלטתך לאמץ אורח חיים פעיל ובריא! 

בכדי להעניק לך את השירות הטוב ביותר, אנו מציגות בפנייך את תקנון הסטודיו.

בהרשמתך לאימונים בסטודיו, הנך מסכימה להיות כפופה לתנאים וההגבלות המפורטים בהמשך.

במידה ואינך מסכימה לתנאים וההגבלות האלה, לא תינתן השתתפותך בשיעורים.

אנו שומרות לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן או לשלוח מחדש תנאים והגבלות אלה בכל עת.

כל שינוי כזה יפורסם באתר האינטרנט ו/או באפליקציית המתאמנים שלנו (ניתן לקבלו בכל עת בפנייה בטלפון/ווטסאפ למשרד הסטודיו) והנך מסכימה להיות מחויבת לשינויים אלה.

 

*התקנון מנוסח בלשון נקבה, אך מיועד לכל המגדרים.

*הכותרות בתקנון זה נועדו לצורך התמצאות בלבד.

 

הצהרת בריאות

 1. ההשתתפות בשיעורים בסטודיו מותנית בחתימת המתאמנת על הצהרת בריאות, בה היא מתחייבת למסור פרטים נכונים על מצבה הבריאותי, כשירותה, ושאין לה מגבלות רפואיות הידועות לה המונעות ממנה להשתתף בשיעורי פילאטיס רצפה ומכשירים. כמו כן, מתחייבת המתאמנת להודיע על כל שינוי במצבה הגופני והבריאותי, וכי במידה ולא תדווח על כך, הרי שכל פגיעה ונזק שיגרמו לה כתוצאה משינוי זה, יחולו על אחריותה בלבד, ולא תוכל לבוא בטענות ו/או כל תביעה כנגד סטודיו "פילאטיס בוטיק" וצוות עובדיו.

 2. המתאמנת אינה רשאית להתאמן בהיותה פצועה או תחת השפעת תרופות, אלא על פי אישור רפואי בכתב . צוות הסטודיו רשאי לדרוש מכל מתאמנת להמציא אישורים בדבר מצבה הבריאותי בכל עת.

 3. באחריות המתאמנת להודיע למדריכה לפני תחילת שיעור אם ישנן פציעות ו/או מצבים רפואיים כלשהם אשר עשויים להשפיע על יכולתה לבצע את התרגילים בשיעור.
  המדריכות בסטודיו מוסמכות ומקצועיות, ועם זאת, במהלך האימונים עלייך להתאמן ולעבוד בקצב שלך. עצרי מיד אם את מרגישה כאב או אי-נוחות ופני מיד למדריכה.

 

הרשמה לשיעורים ומדיניות ביטולים

 1. בעת רכישת המנוי ישוריינו למתאמנת ימים ושעות קבועים עבורה.

 2. המנוי הינו חודשי, ומתחדש באופן אוטומטי בהוראת-קבע בכל 1 לחודש.

 3. לא ינתן זיכוי בעבור שיעורים שלא נוצלו באותו החודש, ולא ניתן יהיה להעבירם לחודש הבא.

 4. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 5. מתאמנת רשאית לבטל באפליקציה את רישומה לשיעור עד 24 שעות לפני תחילתו ללא עלות, ולהירשם לשיעור אחר על בסיס מקום פנוי באותו החודש בלבד. לא ניתן להעביר שיעורים שלא נוצלו לחודש הבא. ביטול אימון בפחות מ- 24 שעות לפני תחילתו (להלן: "ביטול מאוחר") או אי הגעה לאימון ייחשבו כניקוב.

 6. במידה והאימון מלא, ניתן להירשם לרשימת המתנה באפליקציה. במידה ויתפנה מקום באימון, המתאמנת תיכנס לאימון באופן אוטומטי על ידי המערכת, ותקבל על כך הודעה על ידי האפליקציה (במידה ואישרה קבלת הודעות). באחריות המתאמנת לוודא אם נכנסה לאימון או לא. במידה ומתאמנת לא יכול להשתתף באימון שנכנסה אליו מהמתנה, ניתן לבטל את הרישום תוך 10 דקות מרגע הכניסה מרשימת ההמתנה ללא חיוב.

 7. מתאמנת שהימים הקבועים במסגרת המנוי שלה נופלים על ימי ו/או ערבי חג ו/או חופשה, בהם הסטודיו אינו פעיל, תוכל להשלים את השיעורים שהפסידה במסגרת אותו החודש ועל בסיס מקום פנוי בלבד. לא יינתן זיכוי ו/או החזר יחסי עבור ימים אלה. השלמת השיעורים אפשרית כל עוד המנוי פעיל בלבד. 

 8. ביטול מנוי, מכל סיבה שהיא, יעשה בהודעה של 30 יום מראש בכתב. ביטול המנוי יכנס לתוקף 30 יום מיום הודעת הביטול להנהלת הסטודיו. במידה ובקשת הביטול הוגשה במהלך החודש, תיחשב הודעת הביטול ממועד קבלתה והלקוחה תחויב בחלק היחסי של החודש הבא בהתאם. משך טיפול בבקשת ביטול מנוי 7 ימי עסקים.

 9. צמצום מנוי או שינוי ימים דינם כדין ביטול מנוי.

 10. הסטודיו יהיה ראשי לבטל מנוי של כל מתאמנת ו/או לקצרו במקרה של הפרת תקנון או הוראות ההנהלה. במקרה כזה לא יינתן זיכוי עבור החלק הבלתי מנוצל של המנוי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ההנהלה רשאית לבטל מנוי של מתאמנת מבלי לנמק החלטתה, וזאת בכפוף להחזר החלק הבלתי מנוצל של המנוי.

 11. הקפאת מנוי תתאפשר למקסימום של 14 יום בשנה קלנדרית ולמינימום של 7 ימים, לאחר הגשת בקשה בכתב. לא תתקבלנה בקשות הקפאה רטרואקטיביות. לא ניתן להקפיא מנוי לאחר הודעה על ביטול במסגרת 30 ימי ההתראה מראש. לא ניתן להודיע על ביטול מנוי בזמן ההקפאה.

 12. חישוב הזכאות לזיכוי כספי ו/או חיוב יחסי (במקרים המצויינים בתקנון זה, כמו הקפאה ו/או ביטול מנוי, למשל) יתבצע לפי מחירו השנתי הממוצע של שיעור, ובהתאם לסוג המנוי.

 13. שיעורי ניסיון (היכרות) ושיעורים פרטיים יש לתאם טלפונית (או בוואטסאפ) מול המשרד בטלפון שמספרו 054-4888193. התשלום עבורם שיעורים אלה יתבצע מראש.

 14. לא ניתן לקבל החזר עבור שיעור ניסיון שנקבע. ניתן להזיז את מועד שיעור הניסיון ללא חיוב בהתראה של עד 24 שעות לפני מועד השיעור.

 15. שיעורים פרטיים דינם כמנוי וכל המדיניות תקפה לגביהם.

 16. שיעורים בודדים ניתנים לרכישה באפליקציה. ההרשמה לשיעור בודד הינה על בסיס מקום פנוי בלבד. תוקפו של השיעור לחודש ימים מיום הרכישה ללא אפשרות להארכה.

 17. תקנון הסטודיו חל גם על שיעורים בודדים, שיעורים פרטיים ושיעורי ניסיון.

 

מערכת שעות ומשך שיעור

 1. מערכת השיעורים של הסטודיו נמצאת באפליקציה ונפתחת מדי יום שבת בשעה 18.00 לשבוע קדימה.
  ניתן לראות אותה גם באתר הסטודיו מטעם האפליקציה.

 2. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכות השיעורים, בימי הפעילות של המדריכים, זהותם ומספרם מעת לעת, על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי. המתאמנת תוכל להתעדכן באפליקציה. לא ניתן לבטל שיעור בשל החלפת מדריך/ה.

 3. משך שיעור 45-50 דקות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של המדריכה בסטודיו. זאת על מנת לאפשר אימון איכותי, בריא ובטוח, לצד חילופים נוחים בין המתאמנות היוצאות והנכנסות, תוך שמירה על היגיינה ובריאות הצוות והמתאמנות.

 

נהלי הסטודיו

 1. אין הסטודיו אחראי לאובדן או גניבת חפצים בתחום הסטודיו .

 2. לא תותר כניסה לשטח הסטודיו עם אלכוהול ו/או סמים ו/או נשק מכל סוג שהוא (גם ברישיון).

 3. העישון בשטח הסטודיו אסור בהחלט!

 4. לא תותר כניסת מתאמנת ו/או אורחת הנמצאת תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים לשטח הסטודיו.

 5. אין להכניס לסטודיו קורקינטים ו/או אופניים רגילים וחשמליים.

 6. הגעה לסטודיו עם עגלת תינוק באישור הנהלת הסטודיו מראש בלבד!

 7. המתאמנת מתחייבת להגיע לסטודיו בלבוש ספורטיבי הולם. לא תותר כניסה לסטודיו ללא לבוש ספורטיבי הולם.

 8. האימונים מתבצעים ברגליים יחפות. מתאמנת שמעדיפה להתאמן עם גרביים מחויבת בגרביים מונעות החלקה. לא ניתן להתאמן עם גרביים רגילות.

 9. על המתאמנת להגיע לסטודיו זמן סביר לפני תחילת השיעור (המלצתנו היא בין 5 ל-10 דקות לפני תחילת השיעור). מתאמנת שתאחר לשיעור ב-10 דקות או יותר (ע"פ שעון הסטודיו) לא תותר כניסתה לשיעור, והדבר ייחשב כאי הגעה וניקוב.

 10. על המתאמנת להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותה בסטודיו או סביבתו, באופן שלא יפריע לאחרים ליהנות מהסטודיו, לא יפגע בניהול התקין של הסטודיו ולא יפריע לשכנים. השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת, גסה ורועשת אסור בהחלט. אסור למתאמנת או אורחת להטריד מתאמנות אחרות ו/או אנשי צוות והנהלה.

 11. לנוחיות המתאמנות, יש להשתיק פלאפונים בזמן השיעור (ללא רטט). הפרה של תקנה זו תחשב לעילה להוצאת המתאמנת מהשיעור .

 12. על המתאמנת להצטייד במגבת בעת שהותה ופעילותה בסטודיו, כמו כן על המתאמנת לשמור על מכשירי האימון, ולנגבם לאחר השימוש .

 13. על המתאמנת חלה החובה לשמור על כללי הזהירות והבטיחות ולהישמע בכל עת להוראות המדריכים ו/או המאמנים הנמצאים בסטודיו.

הצהרה וחתימת המתאמנת

השתתפותי בפעילות בסטודיו "פילאטיס בוטיק" הינה באחריותי, והריני מתחייבת להישמע להוראות הסטודיו והמדריכים, ואין לסטודיו "פילאטיס בוטיק" וצוות המדריכות והמדריכים שלו אחריות לנזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה מרשלנותי, ו/או אי ציותי להוראות ההנהלה והמדריכים כפי שיינתנו מזמן לזמן. הנני מצהירה בזאת כי קראתי את תקנון הסטודיו כמפורט בטופס זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי כמתאמנת בסטודיו, הבנתי את תוכנו ומשמעותו ,ומתחייבת לפעול בהתאם לתקנון הסטודיו והוראות ההנהלה.

הפרה של תנאי התקנון מצד המתאמנת, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בינה לבין הסטודיו.

 

*באישור תקנון זה, את מאשרת לנו לשלוח לכם עדכונים והודעות שיווקיות, כולל הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים במהלך תקופת החברות ולאחריה. תוכלי להסיר את עצמך מרשימות התפוצה שלנו בכל עת. 

*סטודיו "פילאטיס בוטיק" מתחייב שלא להעביר את פרטי הקשר של מתאמניה לצד שלישי כלשהו.

ו/או המאמנים הנמצאים בסטודיו.

bottom of page